Radio beltop

Beltop se radio haitien ki pi ekoute nan boston. Apre plizye ane ke nap sevi kominote haitienne nan nan Boston, moun yo deklare: “Beltop se top la.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *